Editura Societatii Academice Matei-Teiu Botez

  EMTB

  Societatea Teiu Botez IAŞI

 

Societatea „Teiu Botez”, prescurtat STB, este o asociaţie - persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

Societatea „Teiu Botez” a fost înfiinţată în vederea promovării interesele profesionale ale specialiştilor care activează în domeniul infrastructurii transporturilor terestre, urmărind următoarele obiective:

  • stabilirea unui cadru organizat pentru strângerea legăturilor cu absolvenţii Facultăţii de Construcţii și Instalații, specializarea Căi ferate, drumuri şi poduri, din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
  • sporirea prestigiului facultăţii din Iaşi;
  • organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, editarea unei reviste ştiinţifice şi înfiinţarea unei edituri, în vederea publicării de cărţi şi lucrări ştiinţifice şi tehnice;
  • promovarea progresului ştiinţific şi tehnic în domeniul infrastructurii transporturilor terestre;
  • atragerea, administrarea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse financiare sub formă de donaţii, subvenţii, contribuţii, cotizaţii şi venituri din prestări diverse;
  • încurajarea şi sprijinirea întreprinderilor private din domeniu şi promovarea intereselor lor.

 

Membrii STB sunt persoane fizice, absolvenţi ai Facultăţii de Construcţii și Instalaţii din Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, precum şi orice altă persoană fizică interersată care, luând cunoştinţă de prevederile statutului, sunt de acord cu prevederile acestuia şi înţeleg că prin propria activitate trebuie să contribuie la atingerea scopului şi obiectivele propuse.

 

Statutul Societăţii Teiu Botez

 

In memoriam - Teiu Botez